Thiết vị công nghiệp đã cấp

Thiết bị mã hóa, đếm số vòng quay trục

Model: ER63D1024S8/24L9X6MR

Hãng: ELTRA

Liên hệ

Camera Lens HV880DCIR-MP

Model: HV880DCIR-MP

Hãng: SPACECOM

Liên hệ

Cáp làm mát cho lò nung cảm ứng

Model: Cáp làm mát cho lò nung cảm ứng

Hãng: Fenghui

Liên hệ

Cáp làm mát nước của lò luyện kim

Model: Cáp làm mát nước của lò luyện kim

Hãng: Fenghui

Liên hệ

RSB & RMB 3600

Model: RSB & RMB 3600

Hãng: Novotechnik

Liên hệ

RSC- 2800 Series

Model: RSC- 2800

Hãng: Novotechnik

Liên hệ

SWC-CH type cardan shaft (Trục các đăng loại SWC-CH)

Model: SWC-CH type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ

SWC-DH type cardan shaft ( Trục các đăng loại SWC-DH)

Model: SWC-DH type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ