Thiết vị công nghiệp đã cấp

INCREMENTAL ENCODER

Model: 855900014

Hãng: LEINE LINDE

Liên hệ

OVER-CURRENT RELAY

Model: JL15-11

Hãng: QUANGI

Liên hệ

ĐẦU NỐI CHO DÂY DẪN

Model:

Hãng: POWERLOCK

Liên hệ

ĐẦU NỐI CHO DÂY DẪN

Model: NLS-1-R-S120-M40A

Hãng: POWERLOCK

Liên hệ

ĐẦU NỐI CHO DÂY DẪN

Model: NLS-3-BL-S120-M40A

Hãng: POWERLOCK

Liên hệ

ĐẦU NỐI CHO DÂY DẪN

Model: NLS-2-Y-S120-M40A

Hãng: POWERLOCK

Liên hệ

Rơ le GL-21/10A

Model: GL-21/10A

Hãng: Naidian

Liên hệ

Bộ xả nước tự động FD2,FD6

Model: FD6

Hãng: ORION

Liên hệ

HZ8136R-MP2

Model: HZ8136R-MP2

Hãng: SPACECOM

Giá: 4.000.000₫

Pressure Switch TDZ-7V

Model: TDZ-7V

Hãng: TAIHEI BOEKI

Liên hệ

TAV2812DCIR-MP

Model: 2812

Hãng: SPACECOM

Liên hệ