Động cơ NORD

Động cơ không đồng bộ 0.15KW-2.2KW

Model: Động cơ không đồng bộ 0.15KW-2.2KW

Hãng: NORD

Liên hệ

Động Cơ 1 pha 0,12 kW - 1,5 kW

Model: Động Cơ 1 pha 0,12 kW - 1,5 kW

Hãng: NORD

Liên hệ

Động Cơ 0,12 kW - 45 kW

Model: Động Cơ 0,12 kW - 45 kW

Hãng: NORD

Liên hệ

Động Cơ 0,12 kW - 17 kW

Model: Động Cơ 0,12 kW - 17 kW

Hãng: NORD

Liên hệ