Một số loại cảm biến khác

PTN Series

Model: PTN

Hãng: Novotechnik

Liên hệ

PTP Series

Model: PTP

Hãng: Novotechnik

Liên hệ

LFP Series (Linear foil potentiometer)

Model: LFP

Hãng: Novotechnik

Liên hệ

TH1 Series

Model: TH1 Series

Hãng: Novotechnik

Liên hệ

TM1 Series

Model: TM1 Series

Hãng: Novotechnik

Liên hệ