Bơm tách

OTS Model Horizontal Split Case Pumps( Máy bơm trường hợp phân chia ngang kiểu OTS)

Model: OTS Model Horizontal Split Case Pumps

Hãng: SANLIAN PUMP

Liên hệ

SA Split Case Pump( Bơm phân chia SA)

Model: SA Split Case Pump

Hãng: SANLIAN PUMP

Liên hệ

S , SH Split Case Pump( Bơm tách vỏ S, SH)

Model: S , SH Split Case Pump

Hãng: SANLIAN PUMP

Liên hệ