BƠM HÚT KHỚP NỐI

GD Vertical End-Suction Pump( Bơm hút cuối thẳng đứng GD)

Model: GD Vertical End-Suction Pump

Hãng: SANLIAN PUMP

Liên hệ

CKX,CK1 Close Coupled Pump( CKX, CK1 Bơm khớp nối đóng)

Model: CKX,CK1 Close Coupled Pump

Hãng: SANLIAN PUMP

Liên hệ

IZ Closed Couple Pump ( Bơm cặp đôi khép kín KCN)

Model: IZ Closed Couple Pump

Hãng: SANLIAN PUMP

Liên hệ