VẬT TƯ TIÊU HAO

Phe chặn vòng bi

Model: phe cài

Hãng: china

Liên hệ

311SM7-T

Model: 311SM7-T

Hãng: Honeywell

Liên hệ

BỘ ĐÁNH LỬA

Model: 23045

Hãng: ECLIPSE

Liên hệ

BỘ NGUỒN DC YJZ-2K 380VAC/ 170VDC

Model: YJZ-2K

Hãng:

Liên hệ

Đầu dò nhiệt gang lỏng

Model: 001

Hãng: TRUNG QUỐC

Liên hệ

Béc phun 3/8PZ2165Q24

Model: 3/8PZ2165Q24

Hãng: TRUNG QUỐC

Liên hệ

Béc phun 3/83165QZ4

Model: 3/83165QZ4

Hãng: TRUNG QUỐC

Liên hệ

Béc phun 1/44777OZ5

Model: 1/44777OZ5

Hãng: TRUNG QUỐC

Liên hệ

Béc phun 3/87460QZ2

Model: 3/87460QZ2

Hãng: TRUNG QUỐC

Liên hệ

béc phun 94720Z5

Model: 94720Z5

Hãng: TRUNG QUỐC

Liên hệ