Thiết bị cầu trục đã cấp

Palăng bằng tay HSC

Model:

Hãng: RAMHOIST

Liên hệ

Palăng bằng tay CK

Model: Palăng bằng tay ck

Hãng: RAMHOIST

Liên hệ

Cần trục dầm đôi ZHB-3

Model: ZHB-3

Hãng: ABUS

Liên hệ

Cần trục dầm đôi ZHB-X

Model: ZHB-X

Hãng: ABUS

Liên hệ