Low-voltage Power Distribution

SRT-NN AC220V 0~60sec (On delay)

Model: SRT-NN AC220V 0~60sec (On

Hãng:

Giá: 2.638.000₫

UN-ML 220 Dung cho S-N180/220/300/400

Model: UN-ML 220 Dung cho S-N18

Hãng:

Giá: 1.107.000₫

UN-ML 150 Dung cho S-N150

Model: UN-ML 150 Dung cho S-N15

Hãng:

Giá: 933.000₫

UN-ML 80 Dung cho S-N80/95/125

Model: UN-ML 80 Dung cho S-N80/

Hãng:

Giá: 872.000₫

UN-ML 21 Dung cho S-N20/25/35/50/65

Model: UN-ML 21 Dung cho S-N20/

Hãng:

Giá: 689.000₫

UN-ML 11 Dung cho S-N 10/12

Model: UN-ML 11 Dung cho S-N 10

Hãng:

Giá: 552.000₫

BV-DN 1 PN 32A 4,5kA,300mA

Model: BV-DN 1 PN 32A 4,5kA,300

Hãng:

Giá: 1.600.000₫

BV-DN 1 PN 25A 4,5kA,300mA

Model: BV-DN 1 PN 25A 4,5kA,300

Hãng:

Giá: 1.600.000₫

BV-DN 1 PN 20A 4,5kA,300mA

Model: BV-DN 1 PN 20A 4,5kA,300

Hãng:

Giá: 1.425.000₫

BV-DN 1 PN 16A 4,5kA,300mA

Model: BV-DN 1 PN 16A 4,5kA,300

Hãng:

Giá: 1.425.000₫

BV-DN 1PN 10A 4,5kA,300mA

Model: BV-DN 1PN 10A 4,5kA,300m

Hãng:

Giá: 1.425.000₫

BV-DN 1PN 6A 4,5kA,300mA

Model: BV-DN 1PN 6A 4,5kA,300mA

Hãng:

Giá: 1.425.000₫