Hiện nay TTC đang cần tuyển các vị trí sau: 

1. Technical Manager

2. Sales Engineer